Cilvēks nav noslēgta vienība, bet gan dažādu psihoenerģētisko sistēmu sastāvdaļa. Mūs katru individuāli ietekmē mūsu dzimta, ģimene, kurā esam piedzimuši un ko esam paši izveidojuši – tā ir visuzskatāmākā un vispieejamākā sistēma, kurā iekļaujamies. Dzimta ir mūs veidojošais enerģētiskais pamats, jo katrs cilvēks nes sevī daļiņu no katra sava senča, kas dod jaunākajiem dzimtas locekļiem kā savu spēku un gudrību, tā arī pieredzi un problemātiku. Mēs esam arī daļa no savu daudzo inkarnāciju sistēmas, kur sastopamies ar citām sava augstākā Es daļām. 

Sistēmiskie sakārtojumi balstās sistēmfenomenoloģijas teorijā un šamaniskajās praksēs.

Detalizētu informāciju par sistēmfenomenoloģiju un tās metodēm varat gūt šeit: Sistēmfenomenoloģijas biedrība

Pēc sistēmisko sakaŗtojumu metodēm es regulāri vadu grupu nodarbības, par kuru norisi var uzzināt šeit: Kalendārs

Grupu nodarbības ir ļoti iedarbīgs līdzeklis sava enerģētiskā lauka kārtošanai ar tālejošiem rezultātiem. Šajās grupās darbs notiek energoinformatīvā līmenī, tādēļ klientam nav daudz jārunā par savu problēmu, to var atrisināt pat pilnigi anonīmi. Lauka kārtošana var notikt arī individuālā darbā ar klientu. Sistēmiskajiem sakārtojumiem ir dažādi novirzieni, atšķirīgi vadītāji, tādēļ aicinu ieklausīties sevī, lai sajustu, vai tieši manis vadītā grupas būs Tev vispiemērotākās. 

Kosmozofijas centrā "Saskarsme" ir radīts jauns, licencēts interešu izglītības kurss sistēmisko sakārtojumu vadītājiem "Sistēmfenomenoloģija un Helingera metode". Sīkāk par kursu lasiet šeit: Kurss

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .